Nordea Texas Scramble 11/3/17

Miraflores Golf Share Special Offer

Nordea Texas Scramble 11/3/17

                                                           The Prize Table
Club Captains Norman Born & Marion Leeksma with competition sponsor Jesper Hurst from Nordea Bank
                                            Nearest the pin on Hole 15 - Britt Spring
            Third Place - Norman Born, Colin Haines, Chris Jones & Jesper Hurst
                      Runners Up - Bernie Murphy, Len Jones, Graham Meech & Eamon Murphy
                          The Winners - John Causer, Erika Boisen, Bernie O'Toole & Hans Boisen
                       Club Captains with gifts from our sponsor Jesper Hurst from Nordea Bank

 

<< Go Back
Date Last Updated: 12/03/2017

Quick Contact

info@miraflores-golf.com

Tel: 952 931 960

FAX: 952 931 942